Ekspertyzy dendrologiczne w Bielsku-Białej

Witamy na stronie internetowej Pracowni Zieleni oraz zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Specjalizujemy się w sporządzaniu opinii i ekspertyz dendrologicznych, oceniających stan zdrowotny drzew oraz ich potencjalne zagrożenie dla otoczenia. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w inwentaryzacji zieleni, drzewostanów, pomników przyrody, zabytkowych założeń parkowych itp.

Opinie dendrologiczne wydajemy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, kierując się fachową wiedzą oraz doświadczeniem. Wykonujemy szczegółowe ekspertyzy dendrologiczne dotyczące ustalenia wieku drzewa a także opinie określające, czy wiek rośliny przekracza ustawową granicę 10 lat.

Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi, jak również z firmami i instytucjami. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie i fachowo. Zlecenia wykonujemy na terenie całego kraju.

Stale poszerzamy zakres świadczonych przez nas usług. Pracownia Zieleni świadczy usługi w takich dziedzinach, jak:

202694-tb-3

Budowa i konserwacja terenów zieleni:

• inwentaryzacje dendrologiczne

• kompleksowe opinie i ekspertyzy dendrologiczne (określenie wieku, stanu zdrowotnego, perspektyw, adaptacji, prognozowanie i ocena stopnia ew. zagrożenia ze strony elementów zieleni wysokiej)

• prace projektowe przedmiary robót, projekty techniczne, kosztorysy, projekty rewaloryzacji

• nadzór prac w zakresie zakładania i pielęgnacji terenów zieleni

• wykonawstwo prac w tym prace przy zieleni wysokiej w każdych warunkach technicznych i terenowych

Galeria

202696-tb-4

Ekologia:

• szacowanie ryzyka ekologicznego przedsięwzięć na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego

• sporządzanie części składowych Raportów Oddziaływania na Środowisko dotyczących elementów biotycznych środowiska

• przeglądy botaniczne w pełnym zakresie (skład gatunkowy, zbiorowiska roślinne, siedliska, szacowanie ew. zagrożeń)

• przeglądy zoologiczne w pełnym zakresie

• opinie i ekspertyzy dla środowisk hydrogenicznych (hydrobiologia, ichtiologia)

202697-tb-5

Szkolenia:

• różne aspekty utrzymania terenów zieleni ze szczególnym uwzględnieniem arborystyki

• ekologia i ochrona przyrody (zakres konserwatorski i czynne metody ochrony przyrody)

Posiadamy uprawnienia PSOZ nr 71/94 do projektowania, nadzorowania i kierowania robotami w zakresie pielęgnacji zabytkowego drzewostanu. Zajmujemy się także klasyfikowaniem grzybów (uprawnienia nr 1/2006/4). Współpracujemy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach.

Kontakt

Kompleksowe leczenie drzew

Ekspertyza zawiera wytyczne do przeprowadzania niezbędnych zabiegów poprawiających kondycję i stan zdrowotny drzewa. Sporządzamy raporty wpływu inwestycji budowlanych na otaczającą zieleń. Opinie te zawierają ocenę stopnia wpływu, a także analizę oddziaływania już powstałej inwestycji na środowisko.

Oferta usług dendrologicznych:

Nasze działania są kompleksowe. W imieniu inwestora zajmujemy się pozyskiwaniem decyzji administracyjnych związanych z uzyskaniem zgody na wycinkę oraz przesadzenie drzew.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty e-mail. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszej oferty.

Doświadczenie Zawodowe – Sprawdź

Pomoc rzeczoznawcy dendrologa – zapraszamy!